fbpx

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů Společnosti Ihunt, s.r.o. IČ: 171 85 220 se sídlem U Josefa 117, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 49623 (dále jen „Společnost“) záleží na ochraně vašich osobních údajů, proto si, prosím, přečtěte, jak Společnost zpracovává vaše osobní údaje a jak s nimi nakládá. Tyto zásady zpracování osobních údajů popisují, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje:

• kupujícím našich vstupenek a hráčů našich her,

• návštěvníků našich webových stránek,

• osob, které nám položily dotaz prostřednictvím e-mailu,

• našich obchodních partnerů. Zpracováváme osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

V těchto zásadách zpracování osobních údajů se vám pokusíme vysvětlit, jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme. Může se však samozřejmě stát, že budete mít doplňující dotazy ohledně zpracování, pak nám klidně napište na info@zapplio.cz

 

Kupující našich vstupenek a hráčů našich her

Jaké údaje zpracováváme?

Pokud si zakoupíte naši vstupenku do hry, budeme o vás zpracovávat následující osobní údaje:

• jméno a příjmení,

• adresu bydliště,

• e-mail,

• telefonní číslo,

• věkovou skupinu, pokud se rozhodnete ji uvést,

• datum narození, pokud se rozhodnete jej uvést Společnost nemá údaje o platebních kartách, platebnímu údaji disponuje pouze zabezpečená platební brána.

Proč?

Vaše osobní údaje zpracováváme:

• abychom vám mohli umožnit účast na hře, a to nebudeme moci, pokud nám údaje neposkytnete. Právním základem tak je plnění smlouvy uzavřené mezi námi,

• abychom plnili právní povinnost, a to při vedení účetnictví a zpracování daní. Právním základem je tak plnění povinnosti stanovených právními předpisy,

• abychom vám mohli zasílat novinky, které pro vás připravíme. Právním základem je náš oprávněný zájem,

• v rámci našich oprávněných zájmů, a to při fotografování a další propagaci již uskutečněných akcí nebo ochraně našich práv v případném soudním sporu.

Jak dlouho?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od zakoupení vstupenky do hry, v některých případech 5 let od zdaňovacího období, za který byl vystaven daňový doklad za vstupenku. V každém případě bude vždy doba uchování osobních údajů přiměřená účelu zpracování.

 

Návštěvníci našich webových stránek

Jaké údaje zpracováváme?

Při procházení našich webových stránek nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu. V takových případech zpracováváme následující osobní údaje:

• e-mail,

• jméno a příjmení, pokud jej uvedete.

Proč?

Vaše osobní údaje zpracováváme:

• abychom vám mohli odpovědět na váš dotaz a přijmout vaše podněty a využít je pro zlepšování našich služeb a webových stránek. Právním základem je tak náš oprávněný zájem.

Jak dlouho?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen po nezbytně dlouhou dobu, maximálně po dobu jednoho roku.

 

Naši obchodní partneři

Jaké údaje zpracováváme?

Pokud se nám ozvete s nabídkou spolupráce nebo nabídkou na poskytnutí prostor ve hře, budeme o vás zpracovávat následující osobní údaje:

• jméno a příjmení,

• e-mail,

• IČ, DIČ, číslo bankovního účtu,

• telefonní číslo,

• naší komunikaci,

• vaše kontaktní údaje, a to včetně adresy sídla.

Proč?

Vaše osobní údaje zpracováváme:

• abychom s vámi mohli jednat o spolupráci a spolupráci navázat. Právním základem je plnění smlouvy,

• abychom plnili právní povinnosti , a to při vedení účetnictví a zpracování daní. Právním základem je tak plnění povinnosti stanovených právními předpisy,

• abychom se mohli v případě soudního sporu bránit či vymáhat naše práva a nároky, v tomto případě jsou právním základem naše oprávněné zájmy.

Jak dlouho?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu spolupráce a dále 10 let po jejím ukončení. Právní předpisy, zejména v oblasti účetnictví a daní, nám mohou uložit povinnost uchovávat osobní údaje ještě déle, pak se budeme řídit těmito pravidly.

Poskytnutí údajů, udělení a odvolání souhlasu.

V některých případech budeme vaše osobní údaje potřebovat, abychom vám mohli poskytnout službu (registrovat váš třeba na seminář, poskytnout právní služby) nebo odpovědět na váš dotaz. Pak je nutné nám údaje poskytnout.

V některých případech nám budete moci udělit souhlas se zpracováním, třeba abychom si uchovali váš životopis a ozvali se vám v budoucnu s případnými pracovními nabídkami. Souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat zasláním e-mailu na adresu info@zapplio.cz.

 

Příjemci osobních údajů

Záleží nám na tom, aby u nás byly vaše osobní údaje v bezpečí, proto k nim mají přístup pouze následující osoby / poskytovatelé, kteří nám pomáhají či pro nás zajišťují:

• nastavení webových stránek,

• organizaci našich her,

• účetní a daňové poradenství.

V takovém případě jsou ale všichni povinni chránit vaše osobní údaje stejným způsobem jako my, tedy v souladu s platnými právními předpisy. Pokud jsou to příjemci v postavení zpracovatelů, máme s nimi rovněž uzavřené příslušné smlouvy. Vaše osobní údaje ale nepředáváme do třetích zemí mimo Evropskou unii.

Rovněž můžeme vaše osobní údaje předat na základě zákona (zejména soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí) a v případech, kdy budeme tyto údaje pro dosažení výše uvedeného účelu předávat státním orgánům.

 

Mám nějaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Samozřejmě, náleží vám veškerá práva, jež vám přiznávají právní předpisy. Níže jsme pro vás připravili přehledné shrnu , o co nás můžete požádat.

Právo na přístup

Máte možnost nás požádat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, jakým způsobem, za jakým účelem, po jakou dobu, kde je získáváme, komu je předáváme a k těmto údajům vám může být umožněn i přístup, tedy poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Můžete po nás požadovat také opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz

Rovněž nás můžete požádat o výmaz vašich osobních údajů, za určitých podmínek jsme povinni pak tyto osobní údaje vymazat, ne však vždy, v některých případech si můžeme osobní údaje dále ponechat.

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěl změnit poskytovatele služeb, případně předat osobní údaje dalšímu správci osobních údajů, máte za určitých podmínek právo na to, abychom vám je poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo na omezení zpracování

Také máte za určitých podmínek právo požadovat omezení zpracování, např. pokud popíráte přesnost osobních údajů a my jejich přesnost ověřujeme.

Právo odvolat udělený souhlas

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, tak jej můžete kdykoliv odvolat.

Právo na účinnou soudní ochranu

Můžete mít také za to, že vaše práva byla při zpracování osobních údajů porušena, pak máte právo obrátit se na příslušný soud. V případě, že máte podezření, že při zpracování vašich osobních údajů porušujeme zákon, či jiné platné právní předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Kromě výše uvedených práv máte ještě právo vznést námitku pro zpracování týkající se vaší konkrétní situace, například, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro naše oprávněné zájmy, my jsme pak povinni tyto oprávněné zájmy přezkoumat.

Cookies I my využíváme pro naše webové stránky cookies, textové soubory zasílané webovými stránkami a ukládané do zařízení uživatele. Tyto cookies nám pomáhají zajistit nejen základní fungování stránek, ale také další vychytávky, o kterých píšeme níže.

Funkční cookies potřebujeme, proto je budeme zpracovávat vždy, aby nám fungovaly webové stránky a mohli jste nám napsat prostřednictvím kontaktního formuláře. Tyto cookies uchováváme pouze na dobu nezbytně nutnou pro správné fungování webových stránek.

Analytické cookies nám pomáhají sledovat třeba návštěvnost webu nebo nám řeknou, co vás na webu zaujalo a co se vám líbí. Tyto cookies uchováváme na dobu uvedenou u jednotlivých druhu cookies.

Marketingové cookies nám zase umožní zobrazit vám reklamu a marketingové kampaně, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Tyto cookies uchováváme na dobu uvedenou u jednotlivých druhu cookies. Ke zpracování analytických a marketingových cookies budeme potřebovat váš souhlas. Můžete si tedy vybrat, zda je budeme zpracovávat či nikoliv a souhlas můžete vzít kdykoliv zpět změnou nastavení vašeho webového prohlížeče, rozkliknutím nastavení cookies na webu nebo nám napište e-mail na info@zapplio.cz

Cookies jsou zpracovávány dalšími zpracovateli, a to službou Google Analytics, Google adwords, Sklik apod. Na uvedenou e-mailovou adresu nám také můžete zasílat své žádosti o výkon práva subjektu údajů či odvolat souhlas se zpracováním, pokud byl udělený.

 

Tyto podmínky zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. 5. 2024.

Zábavná Šipkovaná.

Aplikace Zapplio

Sledujte nás na sítích!

Stáhni appku pro iPhone!

Naskenuj a stáhni na iPhone!

Stáhni appku pro Android!

Naskenuj a stáhni na Android!