fbpx

Pravidla používání webových stránek

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.zapplio.cz je společnost ihunt s.r.o. se sídlem U Josefa 117, 53009, Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka: C49623/KSHK Krajský soud v Hradci Králové, IČ 17185220, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel„).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.zapplio.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a všech osob, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatel“) se při používání těchto stránek řídí těmito Pravidly. Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.zapplio.cz, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

 

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje s dalšími společnostmi, které v rámci poskytování svých služeb nabízí též zpracovávají osobní údaje. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

 

Cookies

Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Využíváme pouze ty cookies, které jsou nezbytné ke správnému fungování webu.

 

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.zapplio.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

 

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Zábavná Šipkovaná.

Aplikace Zapplio

Sledujte nás na sítích!

Stáhni appku pro iPhone!

Naskenuj a stáhni na iPhone!

Stáhni appku pro Android!

Naskenuj a stáhni na Android!